ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน


      เลขที่ : ฉ1.กจบ.(กฟส.)009/2562
      รายละเอียด :
      ป้านทำเนียบผจก.แบบพลาสติ๊กใส 100/170 ซม. ป้ายผังผู้บริหารแบบพลาสติ๊กใส 60/80 ป้ายไวนิลกรอบลอย @ กุดจับ 160/180 ซม.ป้ายไวนิลกรอบลอย นโยบาย ผวก.100/200 ซม.ป้ายไวนิลกรอบลอย ผวก.100/80 ซม.ป้ายพลาสติ๊ก ทำเนียบ ผวก.40/80 ซม.ป้ายพลาสติ๊กใส การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคสาขาอำเภอกุดจับ 60/180 ซม.
     
      ประกาศราคากลาง : ไม่มีไฟล์อัพโหลด