ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2563
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระในเขตรับผิดชอบของ กฟส.สุวรรณภูมิและ กฟย.โพนทราย
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 1,284,000   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2562
      วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25621009145525210_ประกาศแผนการฯสุวรรณภูมิ.pdf