ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างงานขยายเขต ที่ดินจัดสรรโครงการโมดิวิลล่า ซอยปลายบัว บมจ.พรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (เฉพาะแผนกแรงสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 185,266   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : -
      วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517105009536_ประกาศแผน.doc