ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย IPv6 และ IPv4 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 1,540,800   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2562
      วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517165345397_ประกาศแผนต่อสิทธิ ipv6 ipv4.TIF