ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2563
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟอ.เสลภูมิ และ กฟย.ทุ่งเขาหลวง
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 985,420   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2562
      วันที่ประกาศ : 10 ตุลาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25621010104547995_งดจ่าย.pdf