ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : N2.EB(จซ.)-12/2562 จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว (TAC) พร้อมชุดต่อปลายสายและอุปกรณ์ประกอบ ระบบ 22 kV จำนวน 3 รายการ
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 2,376,046.28   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤษภาคม 2562
      วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517155923282_ประกาศแผน EB.12.62.PDF