ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2563
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟค้างชำระค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.พมห.และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 1,174,860   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2562
      วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25621010141336336_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ พิบูลมังสาหาร.pdf