ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2563
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟส.คำชะอี ประจำปี 2563 กรณีงานงดจ่ายไฟ
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 1,027,200   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2562
      วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25621009095141646_07021002.PDF