ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2563
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟผุ้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ขุขันธ์ ประจำปี 2563
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 1283845.92   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2562
      วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25621009151142770_ประกาศเผยแพร่แผนตัดมิเตอร์63.PDF