ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : การซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 3,834,666.-   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2562
      วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517165225175_Untitled_20190515_140433.TIF