ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2563
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 2,140,000.00   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2562
      วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25621009161333870_ประกาศเผยแพร่แผน.docx