ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2563
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2563 กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าค้างชำระ ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.อำนาจเจริญ และ กฟย.ในสังกัด
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 2,284,450   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน 2562
      วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25621009113242747_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf