รายงานประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

ค้นหาชื่อโครงการ :    ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)วันที่อนุมัติ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ผสอ.กวว.(ต.1) จัดซื้อ เพาเวอร์แฟคเตอร์ มิเตอร์ แบบคลิป-ออน จำนวน 1 เครื่อง 24,075.00 7 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา กฟต.3 รผก.(ภ4)(กส.) จัดจ้างเปลี่ยนไฟท้ายและกระจกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผท - 3487 1,220.00 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ฉ.3 ภข.(กส.) 637 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (กฟอ.ภูเขียว) จัดซ่อม/บำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน 82-6773 ชัยภูมิ 5,831.50 22 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.สามโคก เบ็ดเตล็ดด้านช่างรับเสด็จ 5,974.77 12 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ศรีเทพ จัดซื้อวัสดุสำนักงานเบ็ดเตล็ด 5,874.00 13 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ชุมแสง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 81-3754 นว. 1,518.55 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
ฉ.3 ภข.(กส.) 641 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (กฟอ.ภูเขียว) จัดซ่อม/บำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน 82-3668 ชัยภูมิ 6,527.00 22 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ที่ ต.2 ถล.(บห) จ.052/62 จ้างตัดหญ้า มี.ค.62 1,500.- 22 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
กฟส.ทสล.(บง) 012/2562 ชั้นวางเอกสารใบสำคัญจ่ายและขออนุมัติสั่งซื้อ 28,000.00 26 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟจ.นว. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5,820.80 21 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ฉ.3 ภข.(กส.) 639 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (กฟอ.ภูเขียว) จัดซ่อม/บำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน 82-6174 ชัยภูมิ (แบตเตอรี่) 4,760.00 22 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบง.กฟส.อ.น้ำปาด ค่าอินเตอร์เน็ตจดหน่วยเดือน มี.ค.62 639.86 26 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ที่ ต.2 ถล.(บห) จ.051/62 ค่าซื้อปุ๋ยคอก 1,000.- 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ขุดหลุมปักเสางานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบโครงการ คขก.บ้านซับตาเมา (ซอยฝายซับตาเมา) ม.5 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 80,250.00 23 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟจ.นว. จัดซื้อน้ำมันเลื่อยยนต์ 601.20 19 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ฉ.3 ภข.(กส.) 640 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (กฟอ.ภูเขียว) จัดซ่อม/บำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน 82-6174 ชัยภูมิ 4,900.00 22 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ชุมแสง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 83-5573 นว. 1,739.43 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
ต.2ภก.(ปบ.)112/2562 ลว.22 มี.ค. 2562 จัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ(แก้ไฟ)ขนาด 2 ตัน ทะเบียน 80-3439 ภูเก็ต 1,580.00 22 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกป.กฟส.อ.พทง. ประกาศผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6,000.00 22 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟจ.นว. ค่าซ่อมรถยนต์ 83-0564 นว. 4,494.00 20 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ