รายงานประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

ค้นหาชื่อโครงการ :    ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)วันที่อนุมัติ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 69,300.00 29 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 88,200.00 28 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 81,900.00 28 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 75,600.00 28 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 94,500.00 27 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผจฟ.2 กปบ.(ก.2) ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมไฟสว่างฉุกเฉินจำนวน 2 เครื่อง ประจำสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000.00 28 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 94,500.00 27 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 94,500.00 24 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 94,500.00 24 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 88,200.00 24 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
สฟฟ.อจ. จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สฟฟ.อจ. 4,100.00 11 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 88,200.00 24 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
สฟฟ.อจ. จ้างตัดหญ้าและวัชพืช สฟฟ.อจ. 3,000.00 11 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟย.ฟท. จ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ สาน 0010 บ้านหัวทุ่ง 11,537.00 12 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 81,900.00 24 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟจ.กระบี่ จัดซื้อพัสดุสำรองคงคลัง (Safety Stock) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 3 รายการ 71,048.00 20 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟจ.กระบี่ จัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์ จำนวน 1 รายการ 97,905.00 19 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 98,600.00 23 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกป.กฟส.อ.ร่อนพิบูลย์ บำรุงรักษาตามวาระ ทะเบียน 81-3209 นศ (ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) 1,398.00 14 กันยายน 2561 ดูรายละเอียด
กฟส.กพง. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กรณีฉุกเฉิน) 94,500.00 23 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ