รายงานประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

ค้นหาชื่อโครงการ :    ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)วันที่อนุมัติ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ผกส.กฟอ.จะนะ ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตฯเทศบาลตำบลนาทับสายบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมัด-บ้านไซนูน ม.2 ต.นาทับ ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.จะนะ เลขที่ 017/61 ลว.13 มี.ค. 61 42,942.64 13 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ท่าใหม่ ค่าถ่ายเอกสาร250.- 267.50 18 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบห.กฟฟ.มพย. บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ค่าเช่าSHOP ประจำเดือน พ.ค.61 23,575.10 24 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด
ผบห.สร. หมึกพิมพ์samsung ml4510-nd จำนวน 2 ตลับ เป็นเงิน 12,412 บาท 12,412.00 24 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด
กฟอ.บนบ. ขนเสา 12.20 เมตร
ขนเสาตอม่อ
97,423.50 5 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ท่าใหม่ ค่าถ่ายเอกสาร 550.- 588.50 18 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.นยอ.(นคล.) จัดจ้างล้างรถยนต์ทะเบียน 81-2532 จบ. 300.00 4 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผมต.กฟจ.ยส. จัดซื้ออ่างซิงค์ 2 หลุมมีที่พักพร้อมขาตั้ง(โครงการสำนักงานสีเขียว) 5,998.00 4 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.นผ. ซ่อมฟิวส์รถยนต์ทะเบียน กต-708 พช. 220.00 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.จะนะ ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนขยายเขตฯ เทศบาลตำบลนาทับ ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หม่ที่ 13 ต.นาทับ ตามอนุมัติผจก.กฟอ.จะนะ เลขที่ จะนะ (กส.)016/61 ลว. 28 ก.พ.61 28,662.30 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม จัดซีือพัสดุเข้างานก่อสร้าง 2 รายการ 13,910.00 24 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ขุนหาญ ค่าต่อภาษี , พรบ. รถยนต์ กฟภ. จำนวน 3 คัน 11,258.52 21 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผมต.กฟจ.ยส. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งอ่างซิงค์(โครงการสำนักงานสีเขียว) 719.00 9 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.ขุนหาญ ค่าหมึกเครื่องปริ้น Brother ใช้ในแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ 3,231.40 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบห.กฟจ.นม. วัสดุเบ็ดเตล็ด กฟจ.นม.
1.ธงชาติ 60*90 จำนวน 29 ผืน
2 ธงชาติ 200*300 จำนวน 1 ผืน
2,450.30 20 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบห.สร. น้ำยาเอนกประสงค์ จำนวน 3 ขวด เป็นงิน 1,500 บาท 1,500.00 24 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด
กฟส.ขุนหาญ ค่าพัสดุเพื่อใช้ในแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ 390.00 19 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟจ.อ่างทอง ซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน 85,600.00 26 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.จะนะ ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนขยายเขตฯ อบต.สะกอม ประปาหมุ่บ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.จะนะ เลขที่ จะนะ (กส.) 013/61 ลว.19 มี.ค.61 18,233.87 19 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวาระรถยนต์ทะเบียน 80-2205 รน. 1,750.00 23 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ