รายงานประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

ค้นหาชื่อโครงการ :    ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)วันที่อนุมัติ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
กฟย.หหว.,กฟอ.ตาคลี ค่าหนังสือพิมพ์ กฟย.หัวหวาย ประจำเดือน ก.ย.2560 210.- 14 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบง.กฟส.อ.ชสง. ค่าตอบแทนงานงดจ่ายไฟและต่อกลับ 660.00 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.สวล. น.2สวล.(กส.)-09/2561 รายงานการพิจารณาและขออนุมัติสั่งวื้อผลิตภัณฑ์เทโคนเสา หม้อแปลงวัดสรีสหกรณ์ 1,280.00 19 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบห.กฟอ.ตาคลี ค่าหนังสือพิมพ์ กฟอ.ตาคลี ประจำเดือน ก.ย. 2560 420.- 1 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
น.2พทล.(บง)023/2561 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 1,098.00 16 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.สวล. น.2สวล.(กส.)-08/2561 รายงานการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เทโคนเสา ไฟเกษตรบ้านหนองวงเกวียน 1,280.00 19 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟย.ชอค.,กฟอ.ตาคลี ค่าหนังสือพิมพ์ กฟย.ช่องแค ประจำเดือน พ.ย. 2560 220.- 10 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบห.กฟอ.ตาคลี ค่าหนังสือพิมพ์ กฟอ.ตาคลี ประจำเดือน พ.ย. 2560 440.- 1 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.นผ. ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง หจก.โรจน์ประทักษ์ บริการ
เครดิตไม่ได้ 9 ชุด
ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2561
13,024.70 9 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.ขร. รายงานจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5418 อบ. 5,500.00 15 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟอ.แกลง ผบห. จ้างเหมารถยนต์ ติดต่องานด้านภาษี 3,600.00 11 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส. กฟจ.กส ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บค-7327 กส. 22,500.00 19 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตึก จัดซื้อพวงหรีดเคารพศพ 535.- 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟอ.อรัญประเทศ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 42,115.20 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.นผ. ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง หจก.โรจน์ประทักษ์ บริการ
เครดิตภาษีได้ 11 ชุด
ระหว่างวันที่ 10-17 มกราคม 2561
18,530.85 9 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟฟ.หกง. ซื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อนุมัติ ผจก. ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 7,490.00 19 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส. กฟจ.กส จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถ กฟภ. 7,490.00 17 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ชน.มต262/2561 ลว.15 มกราคม 2561 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ทะเบียน 80-7372 ชน. 7,636.00 15 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบห.กฟอ.ชช. จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Samsung ML4510ND 5,800.00 15 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส. กฟจ.กส ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บย-1740 กส. 170.00 19 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ