รายงานประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

ค้นหาชื่อโครงการ :    ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)วันที่อนุมัติ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
กฟย.ขามทะเลสอ ค่าบำรุงรักษา บริเวณสำนักงาน(ค่าเก็บขยะ)ประจำเดือน มิ.ย.61 300.00 2 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟจ.รบ. ขอจ้างซ่อมรถยนต์ บษ - 147 รบ. (ผคล.รบ.) 6,860.00 6 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.นมง. ขออนุมัติจัดซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร 4759 ลพบุรี 1,730.00 11 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟจ.อ่างทอง คอนกรีต 0.6 คิว 1,080.00 25 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.ชบด. ค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง 1,100.00 16 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผคพ.กฟจ.กพ. น้ำประปา เดือน มิ.ย.2561 70.00 11 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผคพ.กฟจ.กพ. น้ำดื่มเดือน มิ.ย.2561 240.00 11 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี จัดจ้างทำหลังคารถ , ธงแดง และถุงสกรูปูนใหม่ จำนวน 5 รายการ 2,900.00 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟจ.อ่างทอง คอนกรีต 1 คิว 1,800.00 20 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี จัดซื้อสายจี้คอนกรีต จำนวน 1 รายการ 9,000.00 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี จัดซื้อแก๊ส จำนวน 2 รายการ 1,597.00 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.หห. บำรุงรักษาตามวาระรถเครน6ตันทะเบียน81-5106พบ 4,750.00 12 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
กฟส.อ.นมง. ขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บร 4759 ลพบุรี 1,300.00 10 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบง.กฟส.เถิน เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 1,305.00 16 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.หห. เปลี่ยนย่อยเพลาปั่นปั้มไฮดรอลิครถยนต์ทะเบียน81-5106พบ 2,600.00 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
กฟส.อ.นมง. ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-6420 ลพบุรี 5,165.96 12 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบป.กฟฟ.มพย. ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ นายชัยยะ กิจโสภี ประจำเดือน มิถุนายน 2561 จำนวน 672 ฉบับ 6,670.00 29 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกส.กฟอ.หห. เปลี่ยนย่อยเพลาปั่นไฮดรอลิค 2,600.00 12 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
น.3 ศท(บง)37/2561 จ้างเหมาตกแต่งประดับผ้าโต๊ะหมู่บูชาและบริเวณั้วสำนักงาน 2,535.00 9 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟอ.พม.(ผบห.) ค่าผ้าออร์แกนซ่า (สีเหลือง) 850.00 10 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ