รายงานประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

ค้นหาชื่อโครงการ :    ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)วันที่อนุมัติ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ผกส.กฟจ.นม. สั่งซื้อสั่งจ้างบำรุงรักษาลิฟต์สำนักงาน กฟจ.นม. ปี 2561
ค่าบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารขนาด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 2 ชุด
39,590.00 22 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.เหนือคลอง ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มความพึงพอใจ 200.00 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟย.ต.เกาเต่า รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะจากบุคคลภายนอก 4,550.00 28 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 625.00 9 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง จัดซื้อคอนกรีตเทโคนเสางานขยายเขต นายประยุทธ กุลศิริ WBS.C-61-H-RAYCS.0507.02.1 1,155.60 8 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ กม-1487 อบ. 29/2562 570.00 14 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟอ.โคกสำโรง จ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโรงผลิตถ่านหินบริษัทเอดี ชาร์โคลบ้านพุม่วง
ตามอนุมัติซื้อ/จ้าง น.3คสร.(กส)168 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562
5,414.-(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ค่าซ่อมผนังและเพดานสำนักงาน กฟย.สะเมิง 88,550.00 11 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบค.กฟอ.ถลาง ค่าวัสดุสำนักงาน 882.00 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด(ผกส.) จ้างเหมาขยายเขต กฟจ.ตราด - บ.ตราดหลักเมือง จำกัด 26,206.20 21 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ค่าชั้นวางของ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 3 ชั้น,ชั้นวางของ ขนาด 1.5 ฟุต จำนวน 1 ชั้น 12,048.20 17 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟอ.ตผ. จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านคำจ้าว ม.3 เลขที่ 556/2561 31,030.00 16 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ รายงานขอซื้อขอจ้างต่อภาษีและต่อ พรบ.รถยนต์ กฟภ. 32/2562 7,741.21 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบห.กฟอ.กค จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,924.00 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
แผนกบัญชีและประมวล กฟจ.สุรินทร์ กระดาษชำระ 1 แพ็ค เงิน 211.00 บาท
ถุงขยะดำแบบหนา 2 แพ็ค เงิน 100.00 บาท
311.00 16 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด(ผกส.) จ้างเหมาขยายเขต กฟจ.ตราด - นางรัตนา สุขโสภณ 2,034.36 21 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุมทรสงคราม กฟต.1 รผก.(จ4) จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 2 ตัน ทะเบียน บจ. 7851 สส 4,000.00 11 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
พคค.กฟอ.กค จัดซื้อโคมไฟภายในสำนักงาน 688.- 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
แผนกบัญชีและประมวล กฟจ.สุรินทร์ เทปกาว 2 หน้า 12 ม้วน 79.00 บาท
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 จำนวน 1 กล่อง 159.00 บาท
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์8 จำนวน 1 กล่อง 135.00 บาท
363.00 16 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด(ผกส.) จ้างเหมาขยายเขต กฟจ.ตราด - นางพิกุล พุ่มแก้ว 2,065.08 21 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ