บริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

บริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

ตรวจวัด ตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมตามาตรฐาน IEEE1159 และประเมินผลตาม EN50160
โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Analyzer) ที่ตู้เมนสวิตช์บอร์ดของลูกค้า
เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

ไม่ต้องดับไฟฟ้า

ใช้เวลาไม่นานในการติดตั้ง

ติดตั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์

จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจวัดวิเคราะห์


แพกเกจบริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

แพกเกจ Analysis ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า

จุดแรก 39,000 บาท
จุดต่อไป 13,000 บาท/จุด
 • ตรวจวัด 1 เดือน
 • Supply Voltage Variations
 • Supply Voltage Frequency
 • Voltage Unbalance
 • Short Term Flicker
 • Long Term Flicker
 • Voltage Harmonics
 • Transient
 • Voltage Sags/Dips and Voltage Swell

แพกเกจ Trendingตรวจวัดทั่วไปเพื่อดูแนวโน้มของปัญหา

จุดแรก 25,000 บาท
จุดต่อไป 13,000 บาท/จุด
 • ตรวจวัด 1 สัปดาห์
 • Supply Voltage Variations
 • Supply Voltage Frequency
 • Voltage Unbalance
 • Short Term Flicker
 • Long Term Flicker
 • Voltage Harmonics
 •  
 •  

*อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


ภาพประกอบ