บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ครบวงจร ทั้งสายจำหน่าย สายส่ง สถานีไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในระบบ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าภายในโรงงานสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ลดปัญหาด้านระบบไฟฟ้า

ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ที่เกิดจากการตั้งค่าอุปกรณ์ป้องกันไม่สัมพันธ์กับระบบไฟฟ้า

ลดปัญหาด้านเทคนิค

ปัญหาการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้เกิดจุดร้อนกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ลดปัญหาด้านภัยธรรมชาติ

ปัญหาต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าที่อาจเกิดการลัดวงจรและไฟฟ้าดับ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดความรุนแรงที่ทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายได้


  บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

  แพกเกจ Aราคา 35,000.- บาท

  • บำรุงรักษาอุปกรณ์แรงสูงและแก้ไขจุดร้อน
  • ตรวจสอบและแก้ไขค่ากราวด์
  • บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
  • บำรุงรักษาตู้ MDB
  • ตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟ
  • ตรวจจุดต่อและขันแน่น
  • ให้คำแนะนำในการอนุรักษ์พลังงาน
  • จัดทำรายงานผลตรวจสอบทางวิศวกรรม
  • ตรวจสอบจุดต่อด้วยกล้องตรวจสอบจุดร้อน
  • ตรวจสอบจุดร้อนที่ทำการแก้ไขด้วยไมโครโอห์มมิเตอร์
  • ตรวจสอบข้อมูลการใช้โหลด (Load Profile)
  • หม้อแปลงภายในรวม ไม่เกิน 2 เครื่อง
   พิกัดรวมไม่เกิน 1,500 kVA

  แพกเกจ Cราคา 20,000.- บาท

  • บำรุงรักษาอุปกรณ์แรงสูงและแก้ไขจุดร้อน
  • ตรวจสอบและแก้ไขค่ากราวด์
  • บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
  • บำรุงรักษาตู้ MDB
  • ตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟ
  • ตรวจจุดต่อและขันแน่น
  • ให้คำแนะนำในการอนุรักษ์พลังงาน
  • จัดทำรายงานผลตรวจสอบทางวิศวกรรม
  • ตรวจสอบจุดต่อด้วยกล้องตรวจสอบจุดร้อน
  • ตรวจสอบจุดร้อนที่ทำการแก้ไขด้วยไมโครโอห์มมิเตอร์
  •  
  • หม้อแปลงภายใน 1 เครื่อง
   พิกัดไม่เกิน 250 kVA

  แพกเกจ Dราคา 10,000.- บาท

  • บำรุงรักษาอุปกรณ์แรงสูงและแก้ไขจุดร้อน
  • ตรวจสอบและแก้ไขค่ากราวด์
  • บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
  • บำรุงรักษาตู้ MDB
  • ตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟ
  • ตรวจจุดต่อและขันแน่น
  • ให้คำแนะนำในการอนุรักษ์พลังงาน
  • จัดทำรายงานผลตรวจสอบทางวิศวกรรม
  •  
  •  
  •  
  • หม้อแปลงภายใน 1 เครื่อง
   พิกัดไม่เกิน 50 kVA

  หมายเหตุ
  กรณีระยะทางไป – กลับ เกิน 100 กม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  กรณีขนาดหม้อแปลงเกินที่กำหนดคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม kVA ละ 20 บาท


  บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

  การบำรุงรักษาหม้อแปลงควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  เพิ่มประสิทธิภาพ

  เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟได้อย่างเต็มพิกัด

  ลดการขัดข้อง

  ลดการเกิดความผิดปกติที่เกิดขึ้น

  ช่วยยืดอายุการใช้งาน

  ช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงให้ใช้ได้นานขึ้น

  แพกเกจบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า


  บริการงานแก้ไขและบำรุงรักษาระบบแรงสูงโดยไม่ดับไฟ (Hotline)

  หมายเหตุ
  อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  อัตราค่าบริการ ขึ้นอยุ่กับประเภทการใช้ไฟฟ้าและประเภทงานบริการ


  บริการตรวจสอบจุดร้อนในระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด

  * อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  กรณีระยะทางไป-กลับ เกิน 100 กม. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม