บริการให้เช่าเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

บริการให้ใช้เส้นใยแก้วนำแสง

บริการให้ใช้เส้นใยแก้วนำแสงหลายประเภท ซึ่งเหมาะสมกับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ภาครัฐ (ราชการ, รัฐวิสาหกิจ) และภาคเอกชน สามารถตอบโจทย์การใช้งานและขยายขีดความสามารถ
ในการดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บริการ ทั่วประเทศ 74 จังหวัดในพื้นที่ กฟภ.


อัตราค่าบริการ

ADSS (All Dielectric Self Support) ที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า


Non-ADSS (อื่น ๆ)


Bandwidth (ช่องสัญญาณ)

เส้นใยแก้วนำแสงช่องสัญญาณ (Bandwidth) ที่ระยะทางเส้นใยแก้วนำแสงไม่เกิน 300 กิโลเมตร


ค่าอำนวยการสถานที่ในพื้นที่ของ PEA