บริการจัดหาและให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า

บริการจัดหาและให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า

PEA มีอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานการทดสอบของ กฟภ. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
พร้อมให้ลูกค้าเลือกสรรได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และสามารถเช่าใช้งานได้ชั่วคราวได้

sbiz_eqpt