บริการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า

บริการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า

สายส่ง สถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ระบบไฟฟ้าภายในที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้า

งานระบบจำหน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้า

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22/33 kV และระบบส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 kV แบบเหนือดิน และใต้ดิน รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงาน

งานสถานีไฟฟ้า

ระบบ 115/22 kV และ 115/33 kV ประเภท Air Insulated Substation (AIS) และ Gas Insulated Substation (GIS) แบบในอาคารและนอกอาคาร

งานระบบไฟฟ้าอื่น ๆ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาทิ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้สวิตช์เกียร์และอุปกรณ์ป้องกัน ตู้ Main Distribution Board (MDB)


งานบริการขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเฉพาะราย

layout styles

แบ่งชำระนานสูงสุด 3 งวด

แบ่งชำระ 2 งวด *
งวดที่ 1 : 70% - ค่าขยายเขต
งวดที่ 2 : 30% - ค่าขยายเขตและค่าธรรมเนียมตามระเบียบ PEA

แบ่งชำระ 3 งวด
งวดที่ 1 : 50% - ค่าขยายเขต
งวดที่ 2 : 25% - ค่าขยายเขต
งวดที่ 3 : 25% - ค่าขยายเขตและค่าธรรมเนียมตามระเบียบ PEA

* มูลค่างานไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถแบ่งชำระได้ 2 งวดเท่านั้น


สิทธิพิเศษ - ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ฟรี 6 รายการ

 1. ตรวจสอบจุดสัมผัสและจุดต่อทางไฟฟ้าด้วยกล้อง Thermal Viewer
 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์แรงสูงและแก้ไขจุดร้อน
 3. ตรวจสอบและแก้ไขค่ากราวด์ ไม่เกิน 5 จุด
 4. บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
 5. ตัด – ลิดรอน กิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า
 6. ฟรีให้คำแนะนำการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัย
style switcherหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 250 kVAฟรี 1 ครั้ง

 • หลังส่งมอบงาน 6 เดือน
 •  
 •  
 •  

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,501 kVA ขึ้นไปฟรี 2 ครั้ง

 • หลังส่งมอบงาน 6 เดือน
 • หลังส่งมอบงาน 1 ปี
 • ทำความสะอาด ล้างลูกถ้วย ฟรี 1 ครั้ง
 • ตรวจสอบข้อมูลการใช้โหลด (Load Profile) ฟรี 1 ครั้ง

เลือกอุปกรณ์ตามความต้องการ

ลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อ หรือคุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้าได้

ให้บริการรวดเร็ว ฉับไว

ขอใช้บริการได้สะดวกผ่าน website : www.pea.co.th ให้บริการรวดเร็วตามมาตรฐานการให้บริการของ กฟภ

รับประกันคุณภาพหม้อแปลงเป็นเวลา 2 ปี

เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ ฟรี หากเกิดปัญหาทางเทคนิคที่เกิดจากหม้อแปลง

PEA รับซื้อ หม้อแปลงคืน

กรณีเลิกใช้ไฟฟ้าหรือ เปลี่ยนแปลงขนาดหม้อแปลง PEA รับซื้อหม้อแปลงคืนในราคาสูง

สูญเสียพลังงานน้อยกว่าหม้อแปลงทั่วไป

หม้อแปลงที่ PEA เลือกใช้ มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพสูง ค่าการสูญเสียต่ำ ทนต่อการลัดวงจร มีมาตรฐานที่ PEA กำหนด และอายุการใช้งานยาวนาน

ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

หากเกิดปัญหาการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ตลอดเวลา