บริการเสริมของ PEA

สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

"ไฟฟ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงสว่าง..แต่ยังช่วยสร้างโอกาสและอนาคตให้กับคนไทย" ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ามีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ด้วยประสบการณ์และเทคนิคจากทีมงานบุคลากรมืออาชีพ


นอกจากนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ด้วยทีมงานมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ


บริการ Standard

บริการด้านระบบไฟฟ้าแบบ Standard

บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน
ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ด้วยทีมงานมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย

บริการ Premium

บริการด้านระบบไฟฟ้าแบบ Premium

บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจรมาตรฐานระดับพรีเมียม
เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการการบริการในระดับที่มีมาตรฐานสูงขึ้น
ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ด้วยทีมงานมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย

บริการ IHAPM
บริการ IHAPM

ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย
อาคารสำนักงาน โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม

บริการติดตั้ง Solar Rooftop

บริการติดตั้ง Solar Rooftop

แอพพลิเคชั่น One Stop Service
สำหรับผู้สนใจติดตั้ง Solar Rooftop

บริการให้เช่าเส้นใยแก้วนำแสง

บริการให้เช่าเส้นใยแก้วนำแสง

บริการให้เช่าเส้นใยแก้วนำแสงหลายประเภท
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและขยายขีดความสามารถ
ในการดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บริการทั่วประเทศ 74 จังหวัดในพื้นที่ กฟภ.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 มิ.ย. 64