วารสารสายใจไฟฟ้า

 

 

 

 

สมัครรับ สายใจไฟฟ้า e-Magazine >> คลิกที่นี่ <<

Subscribe Saijaifaifa e-Magazine >> Click Here <<

 

 

ที่มาข้อมูล ::กองประชาสัมพันธ์


Updated: 30 / 9 / 19

เชิญประกวดบทความพร้อมภาพถ่าย PEA CREATOR AWARD

(สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล่างบทความ)

 

PEA CREATOR AWARD 2018

  ขอเชิญพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ กับการประกวด บทความพร้อมภาพถ่ายประกอบ หัวข้อ กฟภ. สร้างสรรค์สังคม

  ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพนักงานสร้างสรรค์สิ่งดี สู่สังคม เพื่อคัดเลือกผู้มีผลงานโดดเด่นจำนวน 20 คน เข้าร่วม Workshop “PEA CREATOR เก่งเขียน-เก่งถ่าย-เก่งวาดพร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และชิงรางวัลศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

กติกา

สงวนสิทธิ์ส่งผลงาน เฉพาะรายบุคคล

สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน

ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น ซึ่งสามารถส่งได้ทุกระดับสายงาน

  (ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นผู้บริหารและพนักงานสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อมในการร่วมกิจกรรมประกวด)

เป็นบทความพร้อมภาพถ่ายประกอบ

ข้อความเป็นอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 Pt.
ภาพถ่ายที่ใช้ประกอบบทความจะต้องฝังภาพในหน้าเดียวกับบทความ และจะต้องมีภาพประกอบไม่น้อยกว่า 2
ภาพ

ไม่ทำซ้ำคัดลอกหรือใช้ผลงานที่เคยร่วมประกวดที่ไหนมาก่อน

ความยาวของบทความพร้อมภาพถ่ายประกอบรวมกันแล้วเป็นจำนวน 2 หน้า A4

ภาพประกอบที่ฝังภาพในบทความจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองจากกล้องถ่ายรูป ประเภทใดก็ได้รวมถึง
 
กล้องโทรศัพท์มือถือ

ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นไฟล์ นามสกุล .pdf


การส่งผลงาน

ส่งผลงาน (ผ่านตามลำดับสายงาน) ถึง กปส. ทางระบบสารบรรณ

 

ระยะเวลา

ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 15 มิ.. – 25 .. 2561

 

รางวัล

“PEA CREATOR โดดเด่น จำนวน 20 คน จะได้รับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน ในหัวข้อ PEA CREATOR เก่งเขียน-เก่งถ่าย-เก่ง วาด โดยวิทยากรผู้ทรง
 
คุณวุฒิทางวิชาชีพสื่อมวลชน

ใบประกาศนีบัตร

สิทธิ์เข้าแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์ “PEA CREATOR ยอดเยี่ยมจำนวน 5 คน เพื่อศึกษาดูงาน
 
ด้านพลังงานทดแทน ณ ประเทศญี่ปุ่น


เกณฑ์การตัดสิน

ผลงานทั้งหมดจะได้รับการตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีเกณฑ์การตัดสิน มีจำนวนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น

ด้านเนื้อหา                                                       40 คะแนน

ด้านภาพถ่าย                                                    20 คะแนน

ด้านการนำเสนอที่น่าสนใจและสร้างสรรค์           40 คะแนน

     ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

Documents to download

Print
Tags:
Rate this article:
3.9

Please login or register to post comments.