Text/HTML

ประกาศเจตจำนง สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

กฟอ.ระโนด ประกาศเจตจำนง สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

ประกาศเจตจำนง สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

กิจกรรม กฟอ.ระโนด ให้ความรู้ความเข้าใจไฟฟ้าโปร่งใส 2.0

กฟอ.ระโนด จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 แก่พนักงานและลูกจ้างของกฟอ.ระโนด และ กฟฟ.ในสังกัด

กิจกรรม กฟอ.ระโนด ให้ความรู้ความเข้าใจไฟฟ้าโปร่งใส 2.0

กฟอ.ระโนด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดแหลมหาด ม.6 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์

กฟอ.ระโนด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กฟอ.ระโนด และ กฟฟ. ในสังกัด ร่วมบริจากโลหิต ในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจากโลหิต 10 ล้าน ซีซี ณ โรงพยาลระโนด

PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี

RSS

Text/HTML

หมวดหมู่