Text/HTML

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค.2560//เวลา 10:00น. นายไสว คงเขียด ผจก.สข. ,ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ห้องประชุมเปรม 100 ปี ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

28 ก.ค.2560//เวลา 13:00น. นายไสว คงเขียด ผจก.สข. ,ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดเขาเก้าแสน ม.2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

กฟอ.สิงหนครได้มีการจัดอบรมโครงด้านความปลอดภัย Safety Talk

29 สิงหาคม 2560 นายณัฐพล โชติไพรัตน์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิงหนครได้มีการจัดอบรมโครงด้านความปลอดภัย Safety Talk และกิจกรรมด้านความปลอดภัย KYT เพื่อเน้นย้ำความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหารและพนักงานพร้อมทั้งลูกจ้าง ณ ลานกิจกรรม สำนักงาน

กฟอ.สิงหนครได้มีการจัดอบรมโครงด้านความปลอดภัย Safety Talk

เทศบาลเมืองคอหงส์ ศึกษาดูงานการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว

6 กันยายน 2560 / นายไสว คงเขียด ผจก.สข. ,นายอุทัย เกษตรสุนทร รจก.(ท.),นางจรูญศรี ทัฬหะวาสน์ รจก.(บ.) ,ผู้บริหาร และคณะทำงาน Green Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน ในฐานะที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลการจัดการสำนักงานสีเขียวระดับทอง(ดีเยี่ยม) เพื่อเป็นแนวทางจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2560 ของเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ที่ห้องประชุม ชั้น 4

เทศบาลเมืองคอหงส์ ศึกษาดูงานการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว

การไฟฟ้าจังหวัดสงขลาซ้อมแผน "รองรับเหตุวินาศกรรมสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๐"

นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผจก.สงขลา ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รองรับเหตุวินาศกรรมสำนักงาน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นการจัดซ้อมตามสถานการณ์สมมุติโดยได้รับความร่วมมือจาก สภ.เมืองสงขลา, เจ้าหน้าที่ชุด EOD ภจว.สงขลา, เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยตำบลพะวง โดยกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

การไฟฟ้าจังหวัดสงขลาซ้อมแผน "รองรับเหตุวินาศกรรมสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๐"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลาจัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2560

นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา มอบหมายให้ นายสมพงค์ เรืองศิลป์ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า เป็นประธานเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2560 ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้แก่ช่างไฟฟ้าตามชุมชน ที่อยู่ในตำบลต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ จังหวัดสงขลา นั้น ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจำนวนเงิน งบประมาณจำนวน 160,000.- บาท โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน จากกลุ่มเป้าหมายในตำบลและมีระยะเวลาในการฝึกอบรมทดสอบมาตรฐานช่างฝีมืออาคาร ระดับ 1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 พ.ย2560 ถึงวันศุกร์ที่ 17 พ.ย.2560 รวมระยะเวลาในการอบรมโครงการ จำนวน 4 วัน.ดังกล่าว ในวันเปิดกิจกรรม ได้มีนายสุนทร แก้ววิลา รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสงขลา ให้การ ต้อนรับและกล่าวเปิดการฝึกอบรม ในครั้งนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลาจัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง

21 ธ.ค.2560 เวลา 08.30น. /นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผจก.สข. มอบหมายให้ นายอาทร พินิจสกุล รจก.(ท.) เป็นตัวแทนผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสา และประชาชนร่วมพิธีฯ พร้อมกันนี้ กฟจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนรถยกพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานจำนวน 1 ชุด ในการร่วมปฏิบัติงานรื้อพระเมรุมาศจำลองด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง

การไฟฟ้าสงขลา ร่วมกิจกรรม"ผวก.พบพนักงาน"

22 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 น. นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผจก.สข. ผจก.สิงหนคร ผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา ร่วมเข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED ในหัวข้อ “ผวก. พบพนักงาน”ครั้งที่4/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าจังหวัดสงขลา

การไฟฟ้าสงขลา ร่วมกิจกรรม"ผวก.พบพนักงาน"

การไฟฟ้าสงขลาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา มอบหมายให้ นายอาทร พินิจสกุล รจก.(ท.) ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561 ณ. ตำหนักเขาน้อย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆของจังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในกิจกรรมครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ได้ร่วมจัดบูทกิจกรรมการละเล่นต่างๆ แจกของรางวัลเพื่อเสริมสร้างความรู้ เพื่อการพัฒนาเยาวชนที่ดีและมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต พร้อมทั้งเสริมกิจกรรมความรู้ทางด้านไฟฟ้า เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ด้วย

การไฟฟ้าสงขลาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

การไฟฟ้าสงขลาจัดกิจกรรมร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ “นวมินท์วิชาการ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 09.00น. นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผจก. สงขลา มอบหมายให้ นายราเชนทร์ สิทธิชัย หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า ร่วมจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ “นวมินท์วิชาการ” Open House ปีการศึกษา 2560โดยพิธีเปิด ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ มีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน โดยงานนิทรรศการในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาได้ร่วมกิจกรรมเปิดบูธทางวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมความรู้และความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การไฟฟ้าสงขลาจัดกิจกรรมร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ “นวมินท์วิชาการ

RSS
12345

Text/HTML

หมวดหมู่