Text/HTML

แบนเนอร์

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

Text/HTML

พลังานทดแทน

PEA นราธิวาสและการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมทำนุบำรุง วัดพนาสณฑ์ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

PEA นราธิวาสและการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมทำนุบำรุง วัดพนาสณฑ์ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

PEA นราธิวาส ประชุมแผนชี้แจงระบบงานติดตามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและรายใหญ่

PEA นราธิวาส ประชุมแผนชี้แจงระบบงานติดตามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและรายใหญ่

Big Cleaning Day PEA นราธิวาส วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชำนาญ สุภาพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส การไฟฟ้าในสังกัด คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมมือร่วมใจกั

Big Cleaning Day PEA นราธิวาส วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชำนาญ สุภาพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส การไฟฟ้าในสังกัด คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมมือร่วมใจกั

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือก บุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือก บุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพประจำปี 2563

PEA HAT YAI รื้อถอนระบบไฟฟ้าและสายสื่อสาร

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ กล่าวรายงาน ณ บริเวณสวนหย่อมธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ รื้อถอนสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าเหนือดิน ระยะที่ 1 บริเวณถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี-จุดตัดถนนเสน่หนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นตันไป เพื่อให้งาน Kicl Off เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทัศนียภาพสวยงาม

PEA HAT YAI รื้อถอนระบบไฟฟ้าและสายสื่อสาร

PEA สงขลาร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563

วันที่13 มีนาคม 2563 นายสำราญ นิยมยาตรา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา นายสุชาติ มิตรเปรียญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิงหนคร พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ร่วมรับชมการถ่ายทอดกิจกรรมการประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่) โดยมี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธาน พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา และอำเภอสิงหนคร ได้ ร่วมกันประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

PEA สงขลาร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563

PEA HAT YAI จัดระเบียบสายสื่อสาร(Krick off)

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานโครงการในวันนี้พร้อมผู้บริหารและคณะทำงาน ณ ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตาส

PEA HAT YAI จัดระเบียบสายสื่อสาร(Krick off)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

วันที่13 ตุลาคม 2562 นายสาธิต เรืองสังข์ รองผู้จัดการ(เทคนิค) ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

RSS
12345678910Last

Text/HTML

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

PEA นราธิวาสและการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมทำนุบำรุง วัดพนาสณฑ์ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

PEA นราธิวาสและการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมทำนุบำรุง วัดพนาสณฑ์ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

PEA นราธิวาส ประชุมแผนชี้แจงระบบงานติดตามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและรายใหญ่

PEA นราธิวาส ประชุมแผนชี้แจงระบบงานติดตามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและรายใหญ่

Big Cleaning Day PEA นราธิวาส วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชำนาญ สุภาพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส การไฟฟ้าในสังกัด คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมมือร่วมใจกั

Big Cleaning Day PEA นราธิวาส วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชำนาญ สุภาพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส การไฟฟ้าในสังกัด คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมมือร่วมใจกั

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือก บุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือก บุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพประจำปี 2563

PEA HAT YAI รื้อถอนระบบไฟฟ้าและสายสื่อสาร

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ กล่าวรายงาน ณ บริเวณสวนหย่อมธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ รื้อถอนสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าเหนือดิน ระยะที่ 1 บริเวณถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี-จุดตัดถนนเสน่หนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นตันไป เพื่อให้งาน Kicl Off เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทัศนียภาพสวยงาม

PEA HAT YAI รื้อถอนระบบไฟฟ้าและสายสื่อสาร

PEA สงขลาร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563

วันที่13 มีนาคม 2563 นายสำราญ นิยมยาตรา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา นายสุชาติ มิตรเปรียญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิงหนคร พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ร่วมรับชมการถ่ายทอดกิจกรรมการประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่) โดยมี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธาน พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา และอำเภอสิงหนคร ได้ ร่วมกันประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

PEA สงขลาร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563

PEA HAT YAI จัดระเบียบสายสื่อสาร(Krick off)

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานโครงการในวันนี้พร้อมผู้บริหารและคณะทำงาน ณ ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตาส

PEA HAT YAI จัดระเบียบสายสื่อสาร(Krick off)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

วันที่13 ตุลาคม 2562 นายสาธิต เรืองสังข์ รองผู้จัดการ(เทคนิค) ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

RSS
12345678910Last

Text/HTML

โครงการ VSPP

PEA นราธิวาสและการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมทำนุบำรุง วัดพนาสณฑ์ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

PEA นราธิวาสและการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมทำนุบำรุง วัดพนาสณฑ์ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

PEA นราธิวาส ประชุมแผนชี้แจงระบบงานติดตามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและรายใหญ่

PEA นราธิวาส ประชุมแผนชี้แจงระบบงานติดตามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและรายใหญ่

Big Cleaning Day PEA นราธิวาส วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชำนาญ สุภาพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส การไฟฟ้าในสังกัด คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมมือร่วมใจกั

Big Cleaning Day PEA นราธิวาส วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชำนาญ สุภาพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส การไฟฟ้าในสังกัด คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมมือร่วมใจกั

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือก บุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือก บุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพประจำปี 2563

PEA HAT YAI รื้อถอนระบบไฟฟ้าและสายสื่อสาร

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ กล่าวรายงาน ณ บริเวณสวนหย่อมธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ รื้อถอนสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าเหนือดิน ระยะที่ 1 บริเวณถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี-จุดตัดถนนเสน่หนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นตันไป เพื่อให้งาน Kicl Off เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทัศนียภาพสวยงาม

PEA HAT YAI รื้อถอนระบบไฟฟ้าและสายสื่อสาร

PEA สงขลาร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563

วันที่13 มีนาคม 2563 นายสำราญ นิยมยาตรา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา นายสุชาติ มิตรเปรียญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสิงหนคร พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ร่วมรับชมการถ่ายทอดกิจกรรมการประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่) โดยมี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธาน พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา และอำเภอสิงหนคร ได้ ร่วมกันประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

PEA สงขลาร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563

PEA HAT YAI จัดระเบียบสายสื่อสาร(Krick off)

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานโครงการในวันนี้พร้อมผู้บริหารและคณะทำงาน ณ ชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตาส

PEA HAT YAI จัดระเบียบสายสื่อสาร(Krick off)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

วันที่13 ตุลาคม 2562 นายสาธิต เรืองสังข์ รองผู้จัดการ(เทคนิค) ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีจุดเทียนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

RSS
12345678910Last