แบนเนอร์


แผนผังช่องทางการชำระเงินทั้งหมด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเลือกชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ดังนี้

ศูนย์บริการ PEA Front Office

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop)

บริเวณศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop)

รถ Mobile Front Office

รถ Mobile Front Office

ผ่านตัวแทนจุดบริการที่มีสัญลักษณ์ (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ค่าบริการตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด)

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์​

ธนาคารไทยพาณิชย์​

ธนาคารกสิกรไทย​

ธนาคารกสิกรไทย​

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา​

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี

ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต

ธนาคารซิตี้แบงค์

ธนาคารซิตี้แบงค์

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารออมสิน​

ธนาคารออมสิน​

ธนาคารอาคารสงเคราะห์​

ธนาคารอาคารสงเคราะห์​

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์​

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์​

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย​

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย​​

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย​

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น​

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น​

ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบ้งกิ้งคอเปอเรชั่น​

ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบ้งกิ้งคอเปอเรชั่น​

บมจ.ทิสโก้​

บมจ.ทิสโก้​

หักบัญชีบัตรเครดิต

บริษัท กรุงศรีอยุธยา จำกัด

บริษัท กรุงศรีอยุธยา จำกัด

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.​

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.​

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)​

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)​

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)​

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)​

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด​​

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด​​

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)​​

บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)​​

ผ่าน Internet (ค่าบริการตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์​

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ​

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย​​

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ AIS

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ AIS

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ DTAC

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ DTAC

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ TRUE

สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ TRUE

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : วันที่ 22 มกราคม 2559
ที่มาข้อมูล : กองรายได้
เรียบเรียงข้อมูล : แผนกระบบงานรายได้ กองรายได้   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5426-7, 0-2590-5878