ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือก บุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563

  • 28 January 2021
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 405
  • 0 Comments

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ได้มีประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง

รายชื่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จำนวน 31 อัตรา นั้น

 

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ได้เสร็จสิ้นแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จึงขอประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังเอกสารแนบด้านล่างประกาศนี้

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์