ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพประจำปี 2563

  • 12 January 2021
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 951
  • 0 Comments

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ได้มีประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจากลูกจ้าง กฟภ. ในกลุ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง เป็นพนักงานวิชาชีพ ประจำปี 2563 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานในสังกัด การไฟฟ้ส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จำนวน 31 อัตรา นั้น

 

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จึงขอ

ประกาศรายชื่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์