ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒

  • 24 October 2019
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 29638
  • 0 Comments

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ได้มีประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจาก บุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่ง ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) รวมทั้งสิ้น ๙ อัตรา

 

บัดนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการสรรหาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง (ตามไฟฃ์แนบท้ายประกาศนี้)

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์