ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) สังกัด กฟต.๓

  • 26 September 2019
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 29437
  • 0 Comments

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓​ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ได้มีประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่ง ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) โดยมีอัตรารับสมัคร จำนวน ๙ อัตรา และได้ทำการสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

 

บัดนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓​ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ สอบภาคปฏิบัติ และสถานที่สอบ (หากไม่มาตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์) ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์