ประกาศรายชื่อผู้รับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกจาก บุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่ง ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี)

  • 16 September 2019
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 29571
  • 0 Comments

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ได้มีประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจาก บุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่ง ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) โดยมีอัตราการรับสมัคร จำนวน ๙ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและรายละเอียดต่าง ๆ ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์