รับสมัครสอบคัดเลือกจาก บุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) โดยมีอัตรารับสมัครจำนวน ๙ อัตรา

  • 28 August 2019
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 29727
  • 0 Comments

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจาก บุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในตำแหน่ง ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง ๒ ปี) โดยมีอัตราการรับสมัคร จำนวน ๙ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

Documents to download

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์