ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

  • 8 July 2019
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 30861
  • 0 Comments

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ได้มีการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี (PEA Shop) สัญญาจ้าง 2 ปี เพื่อปฏิบัติงาน ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบัญชีรายชื่อสำตามเอกสารแนบนี้


Documents to download

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์