ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต : Zero Tolerance” Read more

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต : Zero Tolerance”

7ธันวาคม 2561 นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายราเชนทร์  สิทธิชัย หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต : Zero Tolerance)” เดินหน้าปลุกจิตสำนึก สร้างสังคมโปร่งใส ร่วมแสดงพลังทุกภาคส่วนที่ไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการโกง รวมทั้งตระหนักในความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายราเชนทร์ สิทธิชัย หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีฯ

 

ภาพ/ข่าว :นายอวตาร ธนทรัพย์เกษม นักข่าว PEA-S3 แผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เข้ารับการประเมินและติดตามการดำเนินการ"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน"ปี2561 Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เข้ารับการประเมินและติดตามการดำเนินการ"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน"ปี2561

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โดยนางจรูญศรี  ทัฬหะวาสน์ รจก.(บ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอสิงหนครโดยนายสุชาติ  มิตรเปรียญ ผจก.ส่วนเกี่ยวข้องและคณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ทั้ง4มิติ 5ด้าน ร่วมเข้ารับการประเมินผลการดำเนินการด้านความโปร่งใส โดยมีนายมนูญ ใจซื่อ รฝ.วธ.(ภ.4)เป็นประธานคณะทำงานในการประเมินผล ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาสูความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ณห้องประชุม อาคาร SCADA กฟต.3 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสวขลา
RSS
First45678910111213Last

หมวดหมู่

แบนเนอร์