การไฟฟ้าสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 ของจังหวัดสงขลา Read more

การไฟฟ้าสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 ของจังหวัดสงขลา

20 มี.ค.2562/14.00น. นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา นายสุชาติ มิตรเปรียญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าอำเภอสิงหนคร พร้อมคณะทำงาน ประสานงานเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี2562 ได้ร่วมประชุมหารือและเตรียมพร้อมในการป้องกัน แก้ปัญหา ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในวันเลือกตั้งที่ห้องประชุมชั้น 4  พร้อมกันนี้ได้ ประธานคณะทำงานได้ทำการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าสงขลา และยานพาหนะ อุปกรณ์สำรองการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องสงขลา เพื่อให้เกิดความมั่นคง  ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  สำหรับการใช้กระแสไฟฟ้าในสถานที่จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จังหวัดสงขลา ที่จะถึงนี้

ภาพ/ข่าว : นายอวตาร  ธนทรัพย์เกษม นักข่าว PEA-s3

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

จังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย มั่นคง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด Read more

จังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย มั่นคง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

20 มี.ค.2562/09.00น.นายสิริชัย  บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด โครงการ “การไฟฟ้าสีขาว” โดยมีนายสุชาติ  มิตร เปรียญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสิงหนคร ผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง ลูกจ้างบริษัท และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลและบังคับบัญชาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาทุกคน  ร่วมเข้ารับการตรวจสารเสพติด ภายใต้มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ (มยส.) โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ   พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่างๆ อันตราย และภัยจากยาเสพติดที่มีต่อผู้เสพ และผู้เกี่ยวข้อง วิธีการป้องกัน และการบำบัดรักษายาเสพติด  ที่ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : นายอวตาร  ธนทรัพย์เกษม นักข่าว PEA-s3

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

การไฟฟ้าสงขลาร่วมโครงการ "อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่" ที่โรงเรียนวัดอ่างทอง Read more

การไฟฟ้าสงขลาร่วมโครงการ "อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่" ที่โรงเรียนวัดอ่างทอง

13 มีนาคม 2562/นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายราเชนทร์ สิทธิชัย หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด ร่วมโครงการศูนย์ดำรงค์ธรรม "อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่" ตำบลทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดอ่างทอง โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาได้ ร่วมจัดกิจกรรมการออกบูธพร้อมแจกเอกสารให้ความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องของการใช้ไฟฟ้า  การใช้งานโปรแกรม Smart Plus  พร้อมแจกเอกสารความปลอดภัยอื่น ๆ การแจ้งเตือนระวังภัย และการใชไฟในฤดูแล้ง โดยนายราเชนทร์ สิทธิชัย หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านเรื่องการใช้ไฟ และข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวตำบลทุ่งหวังอย่าดียิ่ง

ภาพ/ข่าว นายอวตาร  ธนทรัพย์เกษม นักข่าว PEA-S3 สงขลา
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วม "กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการรณรงค์และร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาด บริเวณชายหาดแหลมสมิหลา" Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วม "กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการรณรงค์และร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาด บริเวณชายหาดแหลมสมิหลา"

 

  วันที่ 9 มี.ค.2562 /07.00น. นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสาธิต เรืองสังข์ รองผู้จัดการ(เทคนิค) ผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าจังหวัดสงขลา และการไฟฟ้าอำเภอสิงหนคร เข้าร่วม" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการรณรงค์และร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาด บริเวณชายหาดแหลมสมิหลา" ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครสงขลา โดยมีนางสุบิน จริตงาม รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา เป็นประธานกิจกรรม พร้อมนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายยกเทศมนตรี นครสงขลากล่าวร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม หลังจากนั้นได้นำทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์การเก็บขยะตามบริเวณชายหาดสมิหลา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาได้รับพื้นที่มอบหมายโซน G ร่วมกับหน่วยงายเทศบาล ทำกิจกรรมตั้งแต่บริเวณรูปปั้นนางเงือก ถึง บริเวณหน้าหาดเรือสำราญ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมบริเวณดังกล่าว ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เห็นธรรมชาติ บรรยากาศ และทิวทัศน์ที่สวยงามของแหลมสมิหลา หาดชลาทัศน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการดูแล และรักษาความสะอาดของชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมตามนโยบายดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ภาพ/ข่าว  นักข่าว PEA-S3 สงขลา

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

RSS
12345678910Last

หมวดหมู่

แบนเนอร์