การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร Read more

การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.10 น. นายสิริชัย  บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา พร้อมผู้บริหาร ร่วมในพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน โดยพระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจและประชาชนในจังหวัดสงขลา  ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล ( พระอารามหลวง ) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นพิธีหลังจากพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ได้เป็นผู้ดำเนินการดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้งานในพระราชพิธีดังกล่าว โดยการเดินสายระบบไฟฟ้าภายในพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองและจ่ายไฟ เพื่อใช้ในพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ เวลา 22.00 น.

 

ภาพ/ข่าว นักข่าว PEA-S3 สงขลา

แผนกบริการลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำรึกถึงวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำรึกถึงวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

8 เมษายน 2562 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โดยนายสิริชัย  บุญมีประกอบ ผู้จัดการ มอบหมายให้นายสาธิต  เรืองสังข์ รองผู้จัดการ(เทคนิค) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ โดยมีนายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีท่ามกลางสายฝน ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ บนเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

       สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ายุคลฑิฆัมพร เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประสูติเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2425 ณ พระตำหนักสวนบัว ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งวิมานเมฆภายในพระราชวังดุสิต ในปี 2453 ทรงได้รับตำแหน่งเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช มีอำนาจบังคับบัญชาสูงสุดปกครองมณฑลปักษ์ใต้ 3 มณฑล คือ มณฑลสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเทศาภิบาล เป็นการรวมมณฑลขึ้นเป็นภาค ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศ เป็นอุปราชมณฑลภาคปักษ์ใต้ ดูแลงานราชการต่างพระเนตรพระกรรณของมณฑลปักษ์ใต้ 3 มณฑล จนถึงปี 2468 โดยในช่วงเวลาที่ประทับที่สงขลา ทรงใช้เมืองสงขลาเป็นศูนย์บัญชาการปกครองเมืองต่าง ๆ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2475 และทรงเป็นต้นราชสกุลยุคล

            สำหรับพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้นำพวงมาลาที่ประดิษฐ์มาจากผักและผลไม้สดมาร่วมในพิธีฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์แล้ว ยังเป็นการให้ทานแก่ฝูงลิงหลายพันตัวที่อาศัยอยู่บนเขาน้อยแห่งนี้ใช้เป็นอาหารอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อวตาร  ธนทรัพย์เกษม

แผนกบริการลูกค้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวันจักรี Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวันจักรี

6 เมษายน 2562 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โดยนายสิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการ มอบหมายให้นายราเชนทร์  สิทธิชัย หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด พร้อมผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมพิธีราชสักการะ เนื่องในวันจักรี โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธี อันประกอบด้วยพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพานพุ่มดอกไม้เครื่องราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดี หลังจากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารตำรวจ และประชาชนชาวสงขลาร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

ภาพ/ข่าว  นายอวตาร  ธนทรัพย์เกษม นักข่าว PEA-S3 สงขลา

แผนกบริการและการตลาด สงขลา

การไฟฟ้าจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรม "เทศบาล พบประชาชน " Read more

การไฟฟ้าจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรม "เทศบาล พบประชาชน "

5 เมษายน 2562 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โดยนายสิริชัย  บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา มอบหมายให้แผนกบริการลูกค้าและการตลาด นายราเชนทร์  สิทธิชัย หัวหน้าแผนก พร้อมทีมงานและการไฟฟ้าอำเภอสิงหนคร ร่วมกิจกรรม"เทศบาล พบประชาชน " ของเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาได้ร่วมออกบูท PEAสงขลา” โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆของ การไฟฟ้าสงขลาแก่ประชาชนที่มาร่วมภายในงานพร้อมแจก เอกสารต่าง ๆ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด, ความรู้การใช้ไฟฟ้า pea solar rooftop (ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านพักอาศัย), แนะนำการใช้ไฟฟ้าช่วงหน้าร้อนอย่างปลอดภัย พร้อมร่วมรณรงค์กิจกรรมโครงการไฟฟ้าสีขาว "ทำดีเพื่อพ่อต่อต้านยาเสพติด" ทั้งนี้ได้เผยแพร่สื่อการประชาสัมพันธ์ด้านCSR ต่าง ๆพร้อมแจกน้ำดื่ม และพัดคลายร้อน ณ. สนามหน้า บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด ซึ่งในการออกบูทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้จัดร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ อีกทั้งยังมีการออกร้านจากภาคเอกชน การจัดกิจกรรมบันเทิงบนเวที  โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลพะวงและใกล้เคียง มาร่วมงานและสนใจกิจกรรมของบูทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาอย่างมาก

ภาพ/ข่าว : อวตาร  ธนทรัพย์เกษม นักข่าวPEA_S3 สงขลา

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

การไฟฟ้าสงขลาร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” Read more

การไฟฟ้าสงขลาร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00น. นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสาธิต เรืองสังข์ รองผู้จัดการ(เทคนิค) ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือวัน  วันเจษฎาบดินทร์  โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน  ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ และกล่าวรายงานราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ทุกสังกัดกระทรวงเข้าร่วมงานในรัฐพิธีฯ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ข่าว/นายอวตาร ธนทรัพย์เกษม

ภาพ/นายกฤตภาส จรัสแสงวัฒนา

 แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

RSS
12345678910Last

หมวดหมู่

แบนเนอร์