การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิริชัย บุญมีประกอบ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประกอบพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อคนไทยมาตลอด อีกทั้งเป็นการเน้นย้ำให้คนไทยทุกคนได้รู้ รัก สามัคคี และมุ่งมั่นทำความดี พร้อมน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติต่อไป

  • 13 October 2018
  • Author: 282440
  • Number of views: 29546
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์