จัดฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุระกิจ(BCM)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1 จัดให้มีการซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCM)กรณีเกิดเหตุประท้วง/ชุมนุม ของกลุ่มลูกจ้างบริษัท อีทีซี จำกัด ซึ่งเหตุการณ์จำลองเสมือนจริงโดยมีนายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการ กฟอ.หาดใหญ่เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผน พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ และสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4

  • 12 October 2018
  • Author: 245545
  • Number of views: 29328
  • 0 Comments
จัดฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุระกิจ(BCM)

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์