การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี โดยนายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผจก.กฟจ.ปัตตานี เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G –Green (ระดับดีเยี่ยม G ทอง)

  • 2 February 2018
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 29568
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี โดยนายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผจก.กฟจ.ปัตตานี เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G –Green (ระดับดีเยี่ยม G ทอง)

 

 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี โดยนายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผจก.กฟจ.ปัตตานี เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G –Green (ระดับดีเยี่ยม G ทอง) จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหาคร 

Documents to download

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์