นายวิวัฒน์ชัย สงสม รจก.(ท) กฟภ.จ.ปัตตานี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 ของ กฟจ.ปัตตานี

  • 21 September 2017
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 29642
  • 0 Comments
นายวิวัฒน์ชัย สงสม รจก.(ท) กฟภ.จ.ปัตตานี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 ของ กฟจ.ปัตตานี

นายวิวัฒน์ชัย สงสม รจก.(ท) กฟภ.จ.ปัตตานี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 ของ กฟจ.ปัตตานี เมื่อวันพฤหัส ที่ 21 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์