นายนภดล เกิดน้อย ผจก.กฟภ.จ.ปัตตานี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง ของ กฟจ.ปัตตานี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

  • 18 September 2017
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 28659
  • 0 Comments

นายนภดล  เกิดน้อย

 

นายนภดล  เกิดน้อย ผจก.กฟภ.จ.ปัตตานี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง ของ กฟจ.ปัตตานี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์