กฟอ.ระโนด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดแหลมหาด ม.6 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์

  • 28 July 2017
  • Author: 504842
  • Number of views: 29456
  • 0 Comments
กฟอ.ระโนด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์