กฟภ.จ.ปัตตานี และ กฟฟ.ในสังกัด รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 จากคณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 สายงานการไฟฟ้าภาค 4

  • 23 August 2017
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 29211
  • 0 Comments

 

กฟภ.จ.ปัตตานี และ กฟฟ.ในสังกัด รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 จากคณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 สายงานการไฟฟ้าภาค 4 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ที่ กฟภ.จ.ปัตตานี

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์