การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลรับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก

ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก

  • 19 June 2017
  • Author: 274049
  • Number of views: 28899
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลรับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลรับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินสำนักนายก เมื่อวันที่16มิย.2560
Print

หมวดหมู่

แบนเนอร์