ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา

  • 31 March 2017
  • Author: Admin-S3
  • Number of views: 33530
  • 0 Comments

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ได้มีการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชี (ลบช.) ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า (PEA SHOP) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา จำนวน ๔ อัตรา 

ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังเอกสารแนบต่อไปนี้


เอกสารแนบประกาศ

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์