PEA HAT YAI รื้อถอนระบบไฟฟ้าและสายสื่อสาร

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ กล่าวรายงาน ณ บริเวณสวนหย่อมธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ รื้อถอนสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าเหนือดิน ระยะที่ 1 บริเวณถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี-จุดตัดถนนเสน่หนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นตันไป เพื่อให้งาน Kicl Off เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทัศนียภาพสวยงาม

  • 18 March 2020
  • Author: 245545
  • Number of views: 9719
  • 0 Comments
Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์