การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดกิจกรรมโครงการ 1ตำบล 1ช่างไฟฟ้าประจำปี2562

วันที่8ตุลาคม 2562 นายสำราญ นิยมยาตรา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธี โครงการ1 ตำบล1 ช่างไฟฟ้าประจำปี 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นการจัดต่อเนื่องตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ PEA สงขลา ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรม 4 วัน ระหว่างวันที่8ตุลาคม 2562 ถึงวันที่11ตุลาคม 2562 มีอาจารย์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับคณะทำงานของ PEA สงขลาและPEAสิงหนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อรับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ 1ตำบล1ช่างไฟฟ้าประจำปี 2562 ครั้งนี้มุ่งเน้นในการสร้างงาน ,สร้างอาชีพ,ให้กับช่างไฟฟ้าที่ อยู่ในตำบล และชุมชน ให้มีรายได้และเป็นการสร้างเครือข่ายช่างไฟฟ้าประจำชุมชนระดับตำบล ร่วมกับPEA สงขลา ต่อไปในอนาคต

  • 11 October 2019
  • Author: 282440
  • Number of views: 29223
  • 0 Comments
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดกิจกรรมโครงการ 1ตำบล 1ช่างไฟฟ้าประจำปี2562

 

 

 

 

 

 

Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์