กฟอ.หาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ได้จัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA ในพื้นที่ กฟอ.หาดใหญ่ ตามสัญญาจ้างเหมาแรงงานบริการระบบไฟฟ้า ปี 2561 ซึ่งกำหนดให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของ กฟภ. และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกฟอ.หาดใหญ่จัดให้มีการอบรม 2 รุ่น จำนวน 168 คน และได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้ทราบสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับ พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายของการฝึกอบรมจะมีการฝึกภาคปฏิบัติและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและผู้ปฎิบัติ โดยมีผู้จัดการ นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการ กฟอ.หาดใหญ่เป็นประธานในการฝึกอบรม ในวันที่ 29,30 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมซิกเนอร์เจอร์หาดใหญ่

  • 31 October 2018
  • Author: 245545
  • Number of views: 29614
  • 0 Comments
กฟอ.หาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA
Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์