กฟอ.หาดใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัด จัดประชุมไฟฟ้าโปร่งใส

กฟอ.หาดใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัด จัดประชุมไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ กฟอ.หาดใหญ่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยมีนายจำเนียร บุญแก้ว เป็นประธานในการประชุม และได้เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

  • 26 October 2018
  • Author: 245545
  • Number of views: 29542
  • 0 Comments
กฟอ.หาดใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัด จัดประชุมไฟฟ้าโปร่งใส
Print
Tags:

หมวดหมู่

แบนเนอร์