PEA เวียงสระ เร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุดและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

น.ส.วลัยพร โภคาพันธ์ 0 1213 Article rating: 4.7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น.ส.วลัยพร โภคาพันธ์ 0 563 Article rating: No rating

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง จัดกิจกรรม Safety Talk เสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

น.ส.วลัยพร โภคาพันธ์ 0 774 Article rating: No rating

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอชัยบุรี มอบน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น.ส.วลัยพร โภคาพันธ์ 0 553 Article rating: 4.0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

น.ส.วลัยพร โภคาพันธ์ 0 717 Article rating: No rating
RSS
123456