PEA เวียงสระ เร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุดและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

PEA เวียงสระ เร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุดและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

   วันที่ 30  พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ นำโดยนายโชคชัย แสงเงิน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ได้มอบหมายให้นายเผด็จ เทพทุ่งหลวง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา และนายมีโชค รักปาน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกก่อสร้าง ลงพื้นที่ควบคุมชุดทีมงานก่อสร้างและทีมงานช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง นำรถเครนและรถขุดเจาะเข้าเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงที่หัก ในพื้นที่บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีฝนตกหนักจึงเป็นเหตุให้เกิดดินสไลด์ลงมาจากเขาพร้อมทั้งต้นไม้ตกลงมาทับเสาไฟฟ้าแรงสูง ส่งผลให้ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราว 

ซึ่งระหว่างการปฏิบัติงานยังมีฝนตกหนักตลอดเวลาเป็นอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก จึงส่งผลให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจจะล้าช้ากว่ากำหนด

ภาพ : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ
ข่าว : ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ

Print
Tags:
Rate this article:
4.7