การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง จัดกิจกรรม Safety Talk เสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง จัดกิจกรรม Safety Talk เสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง จัดกิจกรรม Safety Talk เสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง นำโดย นายชวลิต แก้วประชุม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง นำ พนักงาน และลูกจ้าง ทำกิจกรรม Safety Talk เสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่างๆให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง ปลูกฝัง PEA Safety Culture ยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ให้มีความปลอดภัยทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน สร้างองค์กรให้มีความปลอดภัยสูงสุด ตามนโยบายผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ในด้าน Safety Excellence มุ่งสู่ Safety Performance ที่เป็นเลิศ  
       
ภาพ/ข่าว  :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง
Print
Tags:
Rate this article:
No rating